Živka Davidovića 99 , Zvezdara , Beograd, tel: +381603730216

Usluge

Cene usluga

Cene su izražene u dinarima.
*Akcijske cene.

KONZERVATIVA
PREGLED
2000 RSD
LOKALNA ANESTEZIJA
BESPLATNA
APLIKOVANJE LEKA
2000 RSD
KOMPOZITNI ISPUN V KLASA
3000 RSD
KOMPOZITNI ISPUN JEDNOPOVRŠINSKI
3500 RSD
KOMPOZITNI ISPUN DVOPOVRŠINSKI
4000 RSD
KOMPOZITNI ISPUN TROPOVRŠINSKI
5000 RSD
GLAS JONOMER PODLOGA
1000 RSD
PARODONTOLOGIJA
UKLANJANJE KAMENCA SA POLIRANJEM
4000 RSD
UKLANJANJE KAMENCA,POLIRANJE I PESKIRANJE  
5000 RSD
OBRADA PARODONTALNOG DŽEPA
1000 RSD
OBRADA PARODONTALNIH DŽEPOVA SVIH ZUBA
8000 RSD
HIRURGIJA
VAĐENJE ZUBA
3000 RSD
KOMPLIKOVANO VAĐENJE ZUBA
6000 RSD
INCIZIJA I DRENAŽA APSCESA
2500 RSD
ENDODONCIJA
EKSTIRPACIJA PULPE
2500 RSD
PUNJENJE 1 KANALA
2500 RSD
PUNJENJE 2 KANALA
3000 RSD
PUNJENJE 3 KANALA
3500 RSD
DRENAŽA
2000 RSD
PRVA POMOĆ
2000 RSD
DEČIJA STOMATOLOGIJA
ZALIVANJE FISURA
2500 RSD
VAĐENJE MLEČNOG ZUBA
1500 RSD
PROTETIKA
METALOKERAMIČKA KRUNICA
12000 RSD
BEZMETALNA KRUNICA
24000 RSD
TOTALNA AKRILATNA PROTEZA
30000 RSD
PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA
30000 RSD
PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA
36000 RSD
PARCIJALNA PROTEZA SA ATEČMENIMA
48000 RSD
BIODENTALPLAST PROTEZE
48000 RSD
PRIVREMENE KRUNE
2500 RSD
SPLINT PO VILICI
7000 RSD
REPARATURA PROTEZE
4500 RSD
CEMENTIRANJE KRUNICE
2000 RSD
CEMENTIRANJE MOSTA
3000 RSD
SKIDANJE KRUNICE
1500 RSD
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
IZBELJIVANJE ZUBA FOLIJAMA
18000 RSD
IZBELJIVANJE ZUBA ORDINACIJSKO
20000 RSD
IZBELJIVANJE AVITALNOG ZUBA
6000 RSD
KOMPOZITNA FASETA
6000 RSD
KERAMIČKA FASETA
26000 RSD